Inschrijving

Wat we u willen vragen

U heeft zich bij ons aangemeld als nieuwe patiënt(e) en op dit moment hebben wij dus nog geen gegevens over uw gebit. Wat we prettig zouden vinden, is dat u contact opneemt met uw vorige tandarts om uw tandheelkundige gegevens naar ons door te laten sturen.

De eerste afspraak

Van de assistente zult u een Inschrijfformulier ontvangen die u dan kunt invullen. Belangrijk is dat wij vanaf juni 2009 verplicht zijn uw BSN- Nummer (sofi nummer) in ons systeem op te nemen. Gelieve uw verzekeringspas of geldig legitimatiebewijs te tonen waar dit nummer op te zien is.

De eerste afspraak zal vervolgens ongeveer dertig minuten in beslag nemen, indien er geen sprake is van pijnklachten of andere aangegeven problemen aan het gebit. Deze afspraak zal bestaan uit het bespreken van uw tandheelkundige verleden, eventuele wensen van u zelf ten opzichte van het gebit en natuurlijk het uitvoeren van een uitgebreide controle, waarbij (indien nodig) twee bitewing foto's worden gemaakt.

Dit zijn foto's waarbij gaatjes tussen de kiezen makkelijk zijn op te sporen, want niet alles is met het blote oog te zien. Als deze foto's kort geleden zijn gemaakt, is het waarschijnlijk niet nodig om nog een nieuwe te maken. Het zou fijn zijn als het tandheelkundige dossier bij ons binnen is tijdens uw eerste bezoek, want dan kunnen we direct zien wanneer de foto's voor het laatst zijn gemaakt.

Het annuleren van een afspraak

Als er een afspraak geannuleerd zou moeten worden, dan willen wij dit het liefst zo snel mogelijk weten. Als u verhindert bent een afspraak na te komen en dit binnen 24 uur voor de betreffende afspraak aan ons te melden, kunnen wij degelijke afspraken in rekening brengen.

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar


Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!


Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?


Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Over de Kosten

De tarieven voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Een link naar de huidige tarieven kunt u onderaan deze pagina vinden.

We zullen u altijd een gespecificeerde nota, op naam gestelde factuur geven, deze kunt u vervolgens gebruiken om restitutie te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Houd u er alstublieft rekening mee dat u zelf moet controleren of u een aanvullende verzekering hebt voor tandartskosten.

Indien u dat wenst wordt er bij een behandeling boven 150 euro een begroting voor u gemaakt. De kosten voor jeugd tot 18 jaar worden rechtstreeks door ons aangeboden aan uw verzekering. U hoeft dus niet voor uw kinderen aan de balie af te rekenen.