Inschrijving

Wat we u willen vragen

U heeft zich bij ons aangemeld als nieuwe patiënt(e) en op dit moment hebben wij dus nog geen gegevens over uw gebit. Wat we prettig zouden vinden, is dat u contact opneemt met uw vorige tandarts om uw tandheelkundige gegevens naar ons door te laten sturen.

De eerste afspraak

Van de assistente zult u een Inschrijfformulier ontvangen die u dan kunt invullen. Belangrijk is dat wij vanaf juni 2009 verplicht zijn uw BSN- Nummer (sofi nummer) in ons systeem op te nemen. Gelieve uw verzekeringspas of geldig legitimatiebewijs te tonen waar dit nummer op te zien is.

De eerste afspraak zal vervolgens ongeveer dertig minuten in beslag nemen, indien er geen sprake is van pijnklachten of andere aangegeven problemen aan het gebit. Deze afspraak zal bestaan uit het bespreken van uw tandheelkundige verleden, eventuele wensen van u zelf ten opzichte van het gebit en natuurlijk het uitvoeren van een uitgebreide controle, waarbij (indien nodig) twee bitewing foto's worden gemaakt.

Dit zijn foto's waarbij gaatjes tussen de kiezen makkelijk zijn op te sporen, want niet alles is met het blote oog te zien. Als deze foto's kort geleden zijn gemaakt, is het waarschijnlijk niet nodig om nog een nieuwe te maken. Het zou fijn zijn als het tandheelkundige dossier bij ons binnen is tijdens uw eerste bezoek, want dan kunnen we direct zien wanneer de foto's voor het laatst zijn gemaakt.

Het annuleren van een afspraak

Als er een afspraak geannuleerd zou moeten worden, dan willen wij dit het liefst zo snel mogelijk weten. Als u verhindert bent een afspraak na te komen en dit binnen 24 uur voor de betreffende afspraak aan ons te melden, kunnen wij degelijke afspraken in rekening brengen.

Betaling

De betaling vindt plaats na de behandeling in de praktijk. Wij sturen geen factuur op en wij dienen zelf ook geen declaraties in bij verzekeringsmaatschappijen. Na de behandeling krijgt u van ons een gespecificeerde factuur mee, die u vervolgens zelf in kunt dienen bij uw verzekeraar (Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u wel een aanvullende tandartsverzekering te hebben afgesloten).

Het is bij ons mogelijk om contant te betalen, te pinnen of per eenmalige machtiging te betalen. De meeste mensen maken gebruik van het pinapparaat en dit is voor ons ook de handigste manier. Er is wel mogelijkheid om met creditcard te betalen.

Over de Kosten

De tarieven voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Een link naar de huidige tarieven kunt u onderaan deze pagina vinden.

We zullen u altijd een gespecificeerde nota, op naam gestelde factuur geven, deze kunt u vervolgens gebruiken om restitutie te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Houd u er alstublieft rekening mee dat u zelf moet controleren of u een aanvullende verzekering hebt voor tandartskosten.

Indien u dat wenst wordt er bij een behandeling boven 150 euro een begroting voor u gemaakt. De kosten voor jeugd tot 18 jaar worden rechtstreeks door ons aangeboden aan uw verzekering. U hoeft dus niet voor uw kinderen aan de balie af te rekenen.